Релизы моделей и собственности

Hasznos tudnivalók: HOZZÁJÁRULÁSOK

Ha az Ön szerzői munkáiban olyan objektumok (emberek, ingatlanok, márkajelzések, stb.) tűnnek fel, amelyek képét nemzetközi jogi szintű védelem illeti meg, akkor a széles körű terjesztéshez, valamint az ilyen munkák kereskedelmi célú felhasználásához végre kell hajtani a munka „megtisztítását”, hogy minimálisra lehessen csökkenteni bármiféle lehetséges peres eljárások kockázatát. A „megtisztítás” alatt azt értjük, hogy a munkához egy olyan dokumentum-készletet kell mellékelni, amely legegyszerűbb esetben a modell hozzájárulásából és/vagy a tulajdonos hozzájárulásából áll. 
A modell hozzájárulása – ez lényegében egy szerződés a fényképen szereplő modellek és a szerző között, amelyben jogilag helytálló módon rögzítve van a szerzőnek az a joga, hogy a munkáját átadhassa harmadik személynek különféle célokra, ide értve a kereskedelmi célú felhasználást is. A dokumentumban a jogi megfogalmazások mellett szerepelniük kell olyan szakaszoknak, amelyek kapcsolati és dokumentumokkal alátámasztott adatokat tartalmaznak a modellekről és a szerzőről, valamint az együttműködésük helyszínéről és körülményeiről.
Emellett a dokumentumot alá kell írnia legalább egy tanúnak, ha pedig egy vagy több modell a szerződés aláírásának időpontjában még nem érte el a nagykorúságot, akkor jogi értelemben a szülőknek vagy a hivatalos gondviselőknek kell képviselniük őt.
Mivel a modell hozzájárulása elektronikus formában töltődik fel a honlapra, ezért pótlólagos alátámasztás céljából rendkívül fontos a dokumentumhoz mellékelni a felek fényképeit, amelyen a kezükben tartják a szétnyitott személyazonosító okmányukat.

A modell hozzájárulásának kitöltéséhez szükséges űrlapot a következő elérési címekről lehet letölteni:

 

A tulajdontárgy hozzájárulása – ez abban különbözik a modell hozzájárulásától, hogy nem a fényképen megjelenő „tulajdontárgy” írja alá, hanem annak egy vagy több tulajdonosa. Ennek megfelelően, a dokumentumban fel kell tüntetni az érintett tulajdontárgyra vonatkozó részletes és kimerítő tudnivalókat. A továbbiakban minden ugyanúgy érvényes, mint a modell hozzájárulásában leírtak.

A tulajdontárgy hozzájárulásának kitöltéséhez szükséges űrlapot a következő elérési címekről lehet letölteni:

 

Ha a Szerző feltölti a hozzájárulást a saját fájljai közé, azzal igazolja, hogy az megfelel egy konkrét fényképnek, igazolja a hozzájárulásban szereplő adatok hitelességét, valamint teljes körű jogi felelősséget visel a dokumentumban szereplő adatok helyességéért és pontosságáért, a nemzetközi jogi rendelkezéseknek megfelelő módon.